Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky e-mailových obchodních sdělení

 1. Udělujete tímto souhlas Mgr. David Skýba, se sídlem Tuřanské nám. 30, Brno, 620 00, IČ 70427704, zapsaná v živnostenském rejstříku ŽL vydaný MMB ŽÚ, sp. značka ZU/MMB/0316301/2011, č.j. MMB/0318517/2011 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
  • e-mailovou adresu
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
  • zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:
  • zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů Mgr. David Skýba. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
  1. Poskytovatel webhostingu ArtGate s.r.o., Malešovice 150, 664 65 Malešovice;
  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@salekkavy.cz
 6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. 
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení rozesílky e-mailových obchodních sdělení,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.